Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Na zebraniu w dniu 24 września br. Rodzice wybrali swoich przedstawicieli do Rady Rodziców  na nową kadencję w następującym składzie:

Przewodnicząca – Małgorzata Szyszka kl. II b

Zastępca – Bożena Szynal – kl. III a

Sekretarz – Lucyna Luty – kl. III b

Skarbnik – Teresa Pokrywka – kl. I b

Członkowie:  Andrzej Szlachta – kl. I a

                         Dariusz Łata – kl. II a

 

Rada Rodziców podjęła uchwałę dotyczącą dobrowolnej składki pieniężnej.
Ustalono wpłaty w takiej samej wysokości jak w roku poprzednim tj.
 
– 20 zł ( od jednego dziecka uczęszczającego do szkoły);

– 30 zł (dwoje i więcej dzieci uczęszczających do szkoły).

Zebranie z rodzicami!

Zapraszamy Rodziców na zebranie!

Serdecznie zapraszamy Rodziców na inaugurujące nowy rok szkolny zebranie, które odbędzie się 24 września (czwartek) o godz. 15.30.

Zebranie rozpocznie się od ogólnego spotkania w stołówce szkolnej, w trakcie którego przedstawiona zostanie koncepcja pracy szkoły, prelekcja dotycząca stosowania tzw. środków psychoaktywnych oraz prezentacja poświęcona korzystaniu z bezpiecznego internetu. Ponadto, Rodzice zostaną zapoznani ze statutem szkoły oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania i dokonają wyboru Rady Rodziców na nową kadencję.

ZAPRASZAMY !

Inauguracja nowego roku szkolnego 2015/2016

NOWY ROK SZKOLNY 2015/2016

CZAS ZACZĄĆ !

Wyjątkowo słoneczne i upalne wakacje 2015 r. dobiegają końca. Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich uczniów Gimnazjum im. A. Jenke w Adamówce na uroczystą inaugurację nowego roku szkolnego 2015/2016.

W dniu  pierwszego września 2015 r. ( we wtorek ) tradycyjnie nowy rok szkolny rozpoczniemy Mszą Świętą w kościele w Adamówce o godz. 8.00.

Następnie ok. godz. 9.00 w sali gimnastycznej gimnazjum odbędzie się uroczysta inauguracja Nowego Roku szkolnego. Po inauguracji uczniowie wszystkich oddziałów spotkają się z wychowawcami klas na pierwszym organizacyjnym spotkaniu.

Serdecznie Zapraszamy !

„Z fizyką na wakacjach” – konkurs

Serdecznie zapraszamy uczniów naszego gimnazjum do udziału w konkursie fizycznym   pt. „Z FIZYKĄ NA WAKACJACH”.                                                                                                         Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania pięknem przyrody, pobudzenie do naukowo-artystycznego spojrzenia na zjawiska wokół nas,  ukazanie zjawisk fizycznych     w sposób interesujący, estetyczny i zrozumiały.                                                                     Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
I – FOTOGRAFIA ( LUB SERIA ZDJĘĆ )
I – PLAKAT
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej, składającej się z dwóch elementów:
1 element – to zdjęcie ( seria zdjęć ) lub plakat obrazujące dowolne zjawisko fizyczne. Sposób jego zobrazowania musi być przejrzysty i estetyczny.
2 element – to opis zjawiska przedstawionego na zdjęciu lub plakacie. Opis powinien      w sposób zrozumiały wyjaśniać dane zjawisko.
Oba elementy muszą być własnym dziełem uczestnika Konkursu.Praca powinna posiadać tytuł.                                                                                                                                   Przy ocenie prac pod uwagę brane będą:
– oryginalność pomysłu zdjęć i plakatów
– opis zjawisk fizycznych przedstawionych na zdjęciu lub plakacie, również pod względem merytorycznym
– strona artystyczna zdjęcia lub plakatu
– rzetelność, staranność, estetyka.                                                                                         Uczniowie wykonują swoje prace podczas wakacji i dostarczają je do dnia 30 września 2015r. nauczycielowi fizyki p. M. Gwóźdź. Spośród zgłoszonych prac, w obu kategoriach zostaną wyłonione pierwsze miejsca. Dodatkowo będą przyznane wyróżnienia. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

DO UDZIAŁU W KONKURSIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH NASZEGO GIMNAZJUM !!!

POWODZENIA ORAZ ZASKAKUJĄCYCH WRAŻEŃ

PODCZAS OBSERWACJI ZJAWISK FIZYCZNYCH!!!!!!!!!!

Starsze posty «