Ogłoszenie

krew_logoZAPRASZAJĄ UCZNIÓW GIMNAZJUM IM.ANNY JENKE W ADAMÓWCE
do udziału w konkursie
„Wiedza o krwiodawstwie”

krewNagrody ufundowane przez dyrektora Gimnazjum
im. Anny Jenke w Adamówce p. Ryszarda Orzechowskiego

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są u opiekuna projektu
p. Eweliny Kłos- Kudłak do: 25 maja 2016 roku

Regulamin Konkursu pt. „Wiedza o krwiodawstwie” organizowanego przez uczniów realizujących projekt edukacyjny z biologii pt „ Krew darem życia”.

§ 1
Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest grupa uczniów realizujących projekt edukacyjny z biologii pt” Krew darem życia” pod opieką nauczyciela biologii – p. Eweliny Kłos –Kudłak.

§ 2
Cel konkursu

Celem konkursu jest poszerzenie wiedzy o honorowanym oddawaniu krwi w szkołach gimnazjalnych.

§ 3
Uczestnicy konkursu

  1. W konkursie wiedzy o krwiodawstwie może brać udział każdy uczeń Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce.
  2. Wszystkie pytania konkursowe dostępne są na stronie internetowej : www.gimadamowka.pl

§ 4
Przebieg Konkursu

  1. W dniu 30.05.2016 o godzinie 13:20  w  Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce zaproszeni zostają uczestnicy konkursu  w celu rozwiązania testu „Wiedzy o krwiodawstwie”.
  2. Każdy uczestnik otrzyma do rozwiązania test wyboru składający się z 30 pytań. Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 30 minut.
  3. Uczestnicy projektu edukacyjnego wraz z opiekunem spośród uczestników konkursu wybiorą zwycięzcę konkursu, który otrzyma nagrodę główną. Przewidziane są również nagrody dodatkowe.
  4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone  1.06.2016r.

§ 5
Nagrody

  1. Zwycięzca konkursu otrzymuje nagrodę główną –100zł.
  2. Za zajęcie drugiego miejsca  –50 zł.
  3. Za zajęcie III miejsca – nagroda niespodzianka.
  4. Każdy z uczestników otrzymuje dyplom i ocenę cząstkową z biologii.

 

Pytania konkursowe – pobierz