Apel z okazji Dnia Papieskiego

Jedną z pierwszych inicjatyw jaką wykazało się nasze Szkolne Koło Caritas, było przygotowanie przez jego członków, apelu z okazji Dnia Papieskiego, obchodzonego 16 października. Do wystąpienia przygotowali nas ks. Zenon i Pani Małgosia –  opiekunowie naszego Koła. Akademia odbyła się w naszym Gimnazjum dla społeczności szkolnej, ale również w kościele parafialnym pw. św. Judy Tadeusza w Krasnem. Biorący w niej udział członkowie koła, w jak najgłębszy sposób starali się przekazać widzom treść z życia i całego pontyfikatu naszego papieża Jana Pawła II. Chcieliśmy bowiem , poprzez Słowa , wiersze i piosenki przypomnieć wszystkim jak wielką zasługą dla świata i nas- Polaków- miało te 27 lat Jego pontyfikatu. Dla nas – członków szkolnego Koło Caritas – była to bardzo ważna inicjatywa, gdyż była ona początkiem naszej działalności. Mamy nadzieję, że był to naprawdę dobry początek, który da nam motywację do dalszego działania, również i takiego, które będzie niosło pomoc potrzebującym.