Category: MG-Nauczyciele

NAUCZYCIELE GIMNAZJUM im. Anny Jenke w Adamówce rok szkolny 2016/2017

Zajęcia edukacyjne:

JĘZYK POLSKI :

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak – oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Elżbieta Szynal – oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne
mgr Ryszard Orzechowski

JĘZYK ANGIELSKI :

mgr Edyta Pokrywka
mgr Robert Łopuch

JĘZYK NIEMIECKI :

mgr Diana Miś – Bobko

MATEMATYKA :

mgr Katarzyna Rusinek ( w zastępstwie mgr Danuta Biedroń)

mgr Magdalena Gwóźdź

HISTORIA – EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE :

mgr Elżbieta Kuc

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

mgr Ryszard Orzechowski

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak

GEOGRAFIA :

mgr Irena Wróbel

BIOLOGIA :

mgr Ewelina Kłos – Kudłak

CHEMIA :

mgr Ewelina Kłos – Kudłak

FIZYKA :

mgr Magdalena Gwóźdź

INFORMATYKA :

mgr Tomasz Brzyski

ZAJĘCIA TECHNICZNE :

lic. Bożena Łopuch

PLASTYKA :

mgr Danuta Połeć

MUZYKA  – chór szkolny – zespół wokalno-instrumentalny:

lic. Marek Nykiel

WYCHOWANIE FIZYCZNE :

lic. Ewa Kubrak
mgr Artur Kyć

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak – zajęcia sceniczno-teatralne

mgr Elżbieta Szynal – zajęcia sceniczno-teatralne

RELIGIA :

ks. mgr Krzysztof Zwoliński
ks. mgr Daniel Drążek

PEDAGOG SZKOLNY – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE :

mgr Małgorzata Pigan

NAUCZANIE INDYWIDUALNE i ZAJĘCIA REWALIDACYJNE:

mgr Agnieszka Działo

Opieka wychowawcza:

Klasa Ia – mgr ELŻBIETA KUC

Klasa Ib – mgr AGNIESZKA KIEREPKA- ŁADAK

Klasa IIa – mgr MAGDALENA GWÓŹDŹ

Klasa IIb – mgr EDYTA POKRYWKA

Klasa IIIa – mgr MAŁGORZATA PIGAN

Klasa IIIb – mgr ROBERT ŁOPUCH
 

NAUCZYCIELE GIMNAZJUM im. Anny Jenke w Adamówce rok szkolny 2014/2015

Zajęcia edukacyjne:

JĘZYK POLSKI :

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak – oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Elżbieta Szynal – oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego
mgr Ryszard Orzechowski

JĘZYK ANGIELSKI :

mgr Edyta Pokrywka
mgr Robert Łopuch

JĘZYK NIEMIECKI :

mgr Diana Miś – Bobko

MATEMATYKA :

mgr Katarzyna Rusinek

mgr Magdalena Gwóźdź

mgr Krystyna Szcząchor

HISTORIA – EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE :

mgr Elżbieta Kuc

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

mgr Ryszard Orzechowski

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak

GEOGRAFIA :

mgr Irena Wróbel

BIOLOGIA :

mgr Ewelina Kłos – Kudłak

CHEMIA :

mgr Julia Kierepka

mgr Ewelina Kłos – Kudłak

FIZYKA :

mgr Magdalena Gwóźdź

INFORMATYKA :

mgr Tomasz Brzyski

ZAJĘCIA TECHNICZNE :

lic. Bożena Łopuch

PLASTYKA :

mgr Danuta Połeć

MUZYKA  i chór szkolny:

lic. Marek Nykiel

WYCHOWANIE FIZYCZNE :

lic. Ewa Kubrak
mgr Artur Kyć

mgr Stanisław Pokrywka

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak – zajęcia sceniczno-teatralne

mgr Danuta Połeć – warsztaty plastyczne

mgr Elżbieta Szynal – zajęcia sceniczno-teatralne

lic. Marek Nykiel – zajęcia muzyczne

RELIGIA :

ks. mgr Artur Dyrda
ks. mgr Dariusz Główczyk

PEDAGOG SZKOLNY – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE :

mgr Małgorzata Pigan

NAUCZANIE INDYWIDUALNE i ZAJĘCIA REWALIDACYJNE:

mgr Agnieszka Działo

Opieka wychowawcza:

Klasa Ia – mgr Katarzyna Rusinek

Klasa Ib – mgr Robert Łopuch

Klasa IIa – mgr Ewelina Kłos-Kudłak

Klasa IIb – mgr Agnieszka Kierepka-Ładak

Klasa IIIa – mgr Elżbieta Szynal

Klasa IIIb – mgr Elżbieta Kuc
Klasa IIIc – mgr Edyta Pokrywka

Nauczyciele 2013/2014

NAUCZYCIELE
GIMNAZJUM im. Anny Jenke w Adamówce

rok szkolny 2013/2014

 

Zajęcia edukacyjne:

 

JĘZYK POLSKI :

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak – oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Elżbieta Szynal – oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego
mgr Ryszard Orzechowski

 

JĘZYK ANGIELSKI :

mgr Edyta Pokrywka
mgr Robert Łopuch

 

JĘZYK NIEMIECKI :

mgr Diana Miś – Bobko

 

MATEMATYKA :

mgr Katarzyna Rusinek

mgr Magdalena Gwóźdź

mgr Krystyna Szcząchor

 

HISTORIA – EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE :

mgr Elżbieta Kuc

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

mgr Ryszard Orzechowski

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak


GEOGRAFIA :

mgr Irena Wróbel


BIOLOGIA :

mgr Ewelina Kłos – Kudłak


CHEMIA :

mgr Julia Kierepka

mgr Ewelina Kłos – Kudłak


FIZYKA :

mgr Maria Kierepka

mgr Magdalena Gwóźdź


INFORMATYKA :

mgr Tomasz Brzyski


ZAJĘCIA TECHNICZNE :

lic. Bożena Łopuch


PLASTYKA :

mgr Danuta Połeć

MUZYKA  i chór szkolny:

mgr Marek Nykiel

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE :

lic. Ewa Kubrak
mgr Artur Kyć
mgr Tomasz Brzyski

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak – zajęcia sceniczno-teatralne

mgr Danuta Połeć – warsztaty plastyczne

mgr Elżbieta Szynal – zajęcia sceniczno-teatralne


RELIGIA :

ks. mgr Artur Dyrda
ks. mgr Tomasz Czech

 

PEDAGOG SZKOLNY – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE :

mgr Małgorzata Pigan


Opieka wychowawcza:

 

Klasa Ia – mgr Ewelina Kłos – Kudłak

Klasa Ib – mgr Agnieszka Kierepka – Ładak

Klasa IIa – mgr Elżbieta Szynal

Klasa IIb – mgr Elżbieta Kuc

Klasa IIc – mgr Tomasz Brzyski

Klasa IIIa – lic. Ewa Kubrak

Klasa IIIb – mgr Edyta Pokrywka

Nauczyciele 2012/2013

NAUCZYCIELE
GIMNAZJUM im. Anny Jenke w Adamówce

rok szkolny 2012/2013

 

Zajęcia edukacyjne:

 

JĘZYK POLSKI :

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak – oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Elżbieta Szynal – oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego
mgr Ryszard Orzechowski

 

JĘZYK ANGIELSKI :

mgr Edyta Pokrywka
mgr Robert Łopuch

 

JĘZYK NIEMIECKI :

mgr Diana Miś – Bobko

 

MATEMATYKA :

mgr Katarzyna Rusinek – (w zastępstwie mgr Magdalena Gwóźdź)

mgr Krystyna Szcząchor

 

HISTORIA – EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE :

mgr Elżbieta Kuc

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

mgr Ryszard Orzechowski


GEOGRAFIA :

mgr Irena Wróbel 


BIOLOGIA :

mgr Ewelina Kłos


CHEMIA :

mgr Julia Kierepka oraz

mgr Ewelina Kłos


FIZYKA :

mgr Maria Kierepka


INFORMATYKA :

mgr Tomasz Brzyski


ZAJĘCIA TECHNICZNE :

lic. Bożena Łopuch


PLASTYKA :

mgr Danuta Połeć

MUZYKA :

mgr Marek Nykiel

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE :

lic. Ewa Kubrak grupy dziewcząt
mgr Artur Kyćgrupy chłopców
mgr Tomasz Brzyski

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak zajęcia sceniczno-teatralne

mgr Danuta Połeć – warsztaty plastyczne


RELIGIA :

ks. Artur Dyrda
ks. Tomasz Czech

 

PEDAGOG SZKOLNYZAJĘCIA REWALIDACYJNE I KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE :

mgr Małgorzata Pigan


Opieka wychowawcza:

 

Klasa Ia – mgr Elżbieta Szynal

Klasa Ib – mgr Elżbieta Kuc

Klasa Ic – mgr Tomasz Brzyski

Klasa IIa – lic. Ewa Kubrak

Klasa IIb – mgr Edyta Pokrywka

Klasa IIIa – mgr Katarzyna Rusinek ( w zastępstwie mgr Robert Łopuch)

Klasa IIIb – mgr Agnieszka Kierepka-Ładak