Category: MG-Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 

Na zebraniu w dniu 22 września br. Rodzice wybrali swoich przedstawicieli do Rady Rodziców  na nową kadencję w następującym składzie:

Przewodnicząca – Elżbieta Kierepka  kl. III b

Zastępca – Agnieszka Nicowska – kl. II b

Sekretarz – Lidia Dyjak – kl. I a

Skarbnik – Zuzanna Kłos – kl. III a

Członkowie:  Marta Szlachta – kl. II a

                         Justyna Brzyska – kl. I b

Rada Rodziców podjęła uchwałę dotyczącą dobrowolnej składki pieniężnej.
Ustalono wpłaty w takiej samej wysokości jak w roku poprzednim tj.
 
– 20 zł ( od jednego dziecka uczęszczającego do szkoły);

– 30 zł (dwoje i więcej dzieci uczęszczających do szkoły).

Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Na zebraniu w dniu 24 września br. Rodzice wybrali swoich przedstawicieli do Rady Rodziców  na nową kadencję w następującym składzie:

Przewodnicząca – Małgorzata Szyszka kl. II b

Zastępca – Bożena Szynal – kl. III a

Sekretarz – Lucyna Luty – kl. III b

Skarbnik – Teresa Pokrywka – kl. I b

Członkowie:  Andrzej Szlachta – kl. I a

                         Dariusz Łata – kl. II a

 

Rada Rodziców podjęła uchwałę dotyczącą dobrowolnej składki pieniężnej.
Ustalono wpłaty w takiej samej wysokości jak w roku poprzednim tj.
 
– 20 zł ( od jednego dziecka uczęszczającego do szkoły);

– 30 zł (dwoje i więcej dzieci uczęszczających do szkoły).

Ważne informacje dla Rodziców i Uczniów !

DARMOWE PODRĘCZNIKI

DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM !

     Z przyjemnością informujemy rodziców i uczniów, że począwszy od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klas I gimnazjum otrzymają darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakupione przez szkołę ze środków rządowej dotacji celowej na zakup podręczników i innych materiałów edukacyjnych. Każdy uczeń klasy I gimnazjum otrzyma we wrześniu 2015 r. darmowy zestaw podręczników w szkole. Będą to podręczniki dostosowane do wieloletniego użytku, co oznacza, że przez 3 kolejne lata uczniowie będą korzystać z tego samego podręcznika, a na koniec roku szkolnego uczeń będzie obowiązany oddać podręcznik do biblioteki szkolnej.

Natomiast w klasach II i III gimnazjum nabywanie podręczników pozostanie na dotychczasowych zasadach, co oznacza, że rodzice będą musieli sfinansować we własnym zakresie podręczniki umieszczone w Szkolnych Zestawach Podręczników i obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w klasie drugiej i trzeciej.

Szkolne Zestawy Podręczników dla wszystkich klas zostały umieszczone w menu głównym, także w menu Dla Rodzica w zakładce zatytułowanej : podręczniki.

Informacja dotycząca zimowej przerwy świątecznej i dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    Informujemy rodziców i uczniów, iż w br. szkolnym zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się 22 grudnia i potrwa do 31 grudnia br. Ponadto informujemy, że w naszej szkole dni 2 i 5-go stycznia 2015 r. są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na mocy par. 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 186, poz. 1245 ).

   W czasie dni wolnych od nauki mogą być w szkole zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów – dlatego zwracamy się z prośbą do rodziców o zgłoszenie w sekretariacie szkoły potrzeby organizacji powyższych zajęć do dnia 18 grudnia br.