Category: Egzamin Gimnazjalny

Egzamin gimnazjalny 2011/2012

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z dnia 12 sierpnia 2011 r.

w sprawie organizacji i harmonogramu przeprowadzania

egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2011/2012


Na podstawie § 32 ust. 2 i 3, § 33 ust. 1, § 37 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem, uwzględniając przepisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DzU nr 46, poz. 432, z późn. zm.), informuję:


egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno – przyrodniczej i części dotyczącej języka obcego nowożytnego. Każdą część egzaminu przeprowadza się innego dnia.
Część humanistyczna odbędzie się 24 kwietnia 2012 r. (wtorek):


– z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut


– z zakresu języka polskiego egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut

• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
Część matematyczno – przyrodnicza odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. (środa):


– z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut


– z zakresu matematyki egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 90 minut

• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 45 minut
Część z języka obcego nowożytnego odbędzie się 26 kwietnia 2012 r. (czwartek):


– na poziomie podstawowym egzamin rozpocznie się o godzinie 9.00 i będzie trwał 60 minut

• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 20 minut


– na poziomie rozszerzonym egzamin rozpocznie się o godzinie 10.45 i będzie trwał 60 minut

• dla uczniów (słuchaczy) ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czas trwania egzaminu może zostać przedłużony nie więcej niż o 30 minut

ABC Egzaminu Gimnazjalnego


Egzamin gimnazjalny


z języka obcego 2011w pytaniach o odpowiedziach

                 O tym, ze każdy gimnazjalista będzie go zdawał wiedzą wszyscy.

Ale czy na pewno wiesz co cię czeka???


Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminu.


NIE DAJ SIĘ ZASKOCZYĆ !  SPRAWDŹ TO ! 

 


1. Kiedy dokładnie odbędzie się egzamin gimnazjalny

z języka angielskiego?


Egzamin odbędzie się 14 kwietnia (czwartek), w trzecim dniu egzaminu gimnazjalnego.


2. Jaki jest czas trwania egzaminu?


Egzamin z języka angielskiego rozpocznie się o godz. 9:00 i potrwa 90 minut.

3.   Po co ten egzamin? Czy jest obowiązkowy?

Czy wynik z niego jest gdzieś odnotowywany?

  Egzamin ma przede wszystkim na celu  sprawdzenie poziomu wiedzy. Każdy uczeń otrzymuje zaświadczenie wydane przez OKE z informacją o uzyskanym wyniku. Obecność na egzaminie jest obowiązkowa. Jeśli uczeń nie może przystąpić do egzaminu z przyczyn losowych lub zdrowotnych, może go zdawać w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora CKE, ale nie później niż do 20 sierpnia danego roku.  

Uczniowie, którzy w ogóle nie przystąpią do egzaminu, będą musieli powtarzać ostatnią klasę gimnazjum i zdawać egzamin w następnym roku szkolnym!4.   Jak wygląda egzamin?


Zestaw egzaminacyjny zawiera zadania zamknięte i otwarte, sprawdzające umiejętności w ramach trzech obszarów:

 • odbiór tekstu słuchanego,
 • reagowanie językowe (w tym również może być zadanie ze słuchu),
 • odbiór tekstu czytanego.

Na początku egzaminu wszyscy uczniowie wysłuchują dwukrotnie nagrań do wszystkich zadań z części „odbiór tekstu słuchanego” oraz zadania z części „reagowanie językowe”, któremu towarzyszy nagranie. Po tej części mogą rozwiązywać pozostałe zadania w dowolnej kolejności.

5.   Ile punktów można uzyskać?

 
Jeśli uczeń bezbłędnie rozwiąże wszystkie zadania w zestawie, otrzymuje 50 punktów. W każdym zestawie punktacja za zadania sprawdzające wygląda następująco:

                             a)      odbiór tekstu słuchanego – 10 punktów

                             b)      odbiór tekstu czytanego – 20 punktów

                             c)       reagowanie językowe – 20 punktów

                                     (w tym 5 punktów za zadanie oparte na nagraniu)


 

6.   Czego możemy się spodziewać

w typowym arkuszu egzaminacyjnym?


Odbiór tekstu słuchanego – uczniowie wysłuchują dwukrotnie krótkiego tekstu (np. komunikatu, dialogu, instrukcji, tekstu narracyjnego), na podstawie którego rozwiązują zadania:

 • test wyboru,
 • test typu prawda-fałsz,
 • test luk (uzupełnianie brakujących informacji),
 • dobieranie (np. dialogów do miejsc lub osób).

Odbiór tekstu czytanego – tutaj najczęściej występują krótkie teksty, z którymi uczniowie spotykają się na co dzień (np. e-mail, artykuł, rozmowa, notatka, wiadomość czy tabliczka informacyjna).
Rodzaje zadań:

 • test wyboru,
 • test typu prawda-fałsz,
 • dobieranie (np. dopasowywanie tytułów do fragmentów tekstu, fragmentów tekstu do luk, krótkich tekstów do miejsc lub osób),
 • ustawianie fragmentów tekstu w odpowiedniej kolejności.

Reagowanie językowe – typy zadań w tej części można podzielić na trzy podgrupy:
1) zadania sprawdzające umiejętność odpowiedniego reagowania w codziennych sytuacjach życiowych:

 • test wyboru, w którym wybieracie odpowiednią reakcję do sytuacji opisanej w języku polskim,
 • test wyboru, w którym wybieracie odpowiednią reakcję do wypowiedzi w języku angielskim umieszczonych na arkuszu egzaminacyjnym lub dwukrotnie odtworzonych
 • z nagrania,
 • dobieranie odpowiednich reakcji do wypowiedzi w języku angielskim umieszczonych na arkuszu egzaminacyjnym lub dwukrotnie odtwarzanych z nagrania;

2) zadania sprawdzające umiejętność rozpoznania i zastosowania poznanego słownictwa i gramatyki, zazwyczaj mające formę krótkiego tekstu lub dialogu. Zadania:

 • test luk sterowanych,
 • test luk otwartych,
 • uzupełnianie luk wyrazami z ramki w odpowiedniej formie;

3) zadania sprawdzające umiejętność reagowania językowego na materiał przedstawiony w formie zdjęcia lub ilustracji:

 • krótkie pytania do zdjęcia lub ilustracji,
 • uzupełnianie luk, otwartych lub sterowanych, w opisie zdjęcia lub ilustracji,
 • wybór właściwego opisu zdjęcia lub ilustracji.

 

Chcesz wiedzieć więcej?


Sprawdź:

http://www.testygimnazjalne.com.pl/data_egzamin_gimnazjum_2011.php

http://edukacja.gazeta.pl/edukacja/0,101855.html