Category: SAJ-Regulamin nagrody

Regulamin Nagrody obowiązuje od roku szkolnego 2013/2014

statuetkaRegulamin

przyznawania Nagrody Honorowej

Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce

„Złota Statuetka Anny”

Kontynuuj czytanie