Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Informacja

o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2011/2012

 

Na podstawie & 5 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 186, poz. 1245 z dnia 05.10.2010 r.)

Dyektor Gimnazjum im. A. Jenke w Adamówce

ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2011/2012

w następujących terminach:

1. 31 października 2011 r.

2. 02 listopada 2011 r.

3. 24 kwietnia 2012 r. (egzamin)

4. 25 kwietnia 2012 r. (egzamin)

5. 26 kwietnia 2012 r. (egzamin)

6. 02 maja 2012 r.

7. 04 maja 2012 r.

8. 08 czerwca 2012 r.

W podanych wyżej terminach nie będą się odbywać zajęcia lekcyjne, natomiast szkoła zorganizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zgodnie z potrzebami  zgłaszanymi przez uczniów i rodziców.