Dyżur psychologa

Ostatni dyżur psychologa w roku szkolnym 2015/2016 odbędzie się w dniu 01.06.2016r. w godz. 14.00-16.30. ( pokój 103, I piętro).

Dyżur pełni pani mgr Katarzyna Bocheńska – Wojtas, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Przeworsku.

Pani psycholog przyjmuje w Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce w gabinecie pedagoga szkolnego (piętro, pokój 103).