Informacja dotycząca zimowej przerwy świątecznej i dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    Informujemy rodziców i uczniów, iż w br. szkolnym zimowa przerwa świąteczna rozpocznie się 22 grudnia i potrwa do 31 grudnia br. Ponadto informujemy, że w naszej szkole dni 2 i 5-go stycznia 2015 r. są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na mocy par. 5 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. Nr 186, poz. 1245 ).

   W czasie dni wolnych od nauki mogą być w szkole zorganizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów – dlatego zwracamy się z prośbą do rodziców o zgłoszenie w sekretariacie szkoły potrzeby organizacji powyższych zajęć do dnia 18 grudnia br.