Językowa Liga Klas

Wszystkim klasom przypominamy!

rusza

 JĘZYKOWA LIGA  KLAS! 

 Uczniowie!  Po raz drugi możecie sprawdzić swoją wiedzę i powalczyć o tytuł 

„Najlepszej Klasy”

W tym roku tematem pierwszego etapu konkursu będzie:

wiedza na temat krajów niemiecko i anglojęzycznych

Na zwycięzców czekaja nagrody!

zaczynamy 18. marca

ZAPRASZAMY!    

 

 

Przypominamy !

  • Konkurs składa się z trzech części.
  • W każdej części konkursu klasę reprezentuje inna drużyna składająca się z trzech uczniów.
  • O składzie drużyny reprezentującej klasę przewodniczący klasy informuje nauczycieli prowadzących konkurs najpóźniej w dniu poprzedzającym ten etap konkursu.
  • Klasa, która nie wystawi swojej reprezentacji w danym etapie konkursu, otrzymuje za te część 0 punktów.
  • Punkty za wszystkie części konkursu będą sumowane i umieszczane na gazetce językowej.
  • Wyniki całego konkursu zostaną ogłoszone po koniec maja w czasie odbywającego się Dnia Języków.