Kolędujmy z całym światem

Regulamin konkursu kolęd obcojęzycznych

 

 

Organizatorzy:

 

Konkurs jest organizowany przez nauczyciela języka angielskiego p. Edytę Pokrywka oraz nauczyciela języka niemieckiego p. Dianę Miś-Bobko.

 

Data i miejsce imprezy:

 

22 grudnia 2011r. w Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce

 

 

Cele konkursu:

 

•  motywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez muzykę i teksty obcojęzyczne

•  rozwijanie umiejętności językowych

•  rozwijanie uzdolnień muzycznych

•  rozwijanie zainteresowania kulturą innych narodów

 

Zasady uczestnictwa:

 

 • adresatami konkursu są uczniowie Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce
 • reprezentanci z każdej klasy mogą występować indywidualnie lub zespołowo
 • uczniowie wykonują jedna kolędę lub piosenkę o tematyce świątecznej w języku niemieckim i angielskim
 • dopuszcza się dowolność rodzajową i gatunkową w komponowaniu prezentowanego materiału 
 • o kolejności występów zadecyduje losowanie

 

Kryteria oceny i nagrody:

 

 • komisja dokona oceny prac wg następujących kryteriów:
 •  
  • poprawność językowa
  • pomysłowość i sposób wykonania
  • ogólny wyraz artystyczny
  • muzykalność i warunki głosowe

 

Uczestnicy otrzymają dyplomy, a laureaci konkursu dyplomy i symboliczne nagrody.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!