Konkurs poetycki „Turniej Jednego Wiersza”

Serdecznie zapraszamy uczniów naszego Gimnazjum do udziału w pierwszym konkursie poetyckim pn. „Turniej Jednego Wiersza”.  Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach:  najlepszy wiersz i  najlepszy tekst piosenki. W czasach dominacji rzeczywistości wirtualnej zachęcamy do poetyckiego spojrzenia na piękno otaczającego nas świata. Na następnej stronie umieszczono szczegółowy regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO
„ TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA”

Motto konkursu: „Wszystko jest poezją, każdy jest poetą” –
Edward Stachura
Cele konkursu:

– propagowanie twórczości własnej uczniów;
– wzbudzanie zainteresowania poezją i utworami lirycznymi;
– promowanie kultury języka polskiego;
– uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata w oderwaniu od rzeczywistości wirtualnej

Zasady konkursu:

1. W konkursie może wziąć udział każdy uczeń Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce.

2. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:
– wiersz
– tekst piosenki
3. Warunkiem uczestnictwa jest złożenie jednego utworu o dowolnej tematyce i wielkości w danej kategorii. Można wziąć udział w obydwu kategoriach.

4. Każdy uczestnik dostarcza własny utwór konkursowy w wersji wydrukowanej i podpisany pseudonimem artystycznym.

5. Do tekstu utworu konkursowego należy dołączyć zaklejoną kopertę ( podpisaną tym samym pseudonimem) zawierającą imię i nazwisko uczestnika konkursu.

5. Utwory konkursowe należy składać w sekretariacie szkoły do dnia 15 marca br.

6. Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Dyrektora szkoły wyłoni i nagrodzi tylko jeden utwór w każdej kategorii, przyznając nagrodę finansową, pamiątkową książkę i dyplom.
Nagrodzone i ciekawe utwory mogą również zostać opublikowane na stronie internetowej szkoły.
7. Główne kryteria wyboru najlepszych utworów:

– oryginalność utworu
– ogólne wrażenie artystyczne
– obrazy poetyckie
– zastosowane środki stylistyczne
– poprawność językowa i ortograficzna

Jeśli masz wyobraźnię poetycką, nie pisz do szuflady – podziel się z nami swoją wrażliwością.