NAGRODY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Na zakończenie roku szkolnego 2011/2012 po raz drugi wręczono Statuetki „Anny”

wyróżniającym się uczniom

– Złotą Statuetkę „Anny” otrzymał – Wojciech Pisarczyk

(Osiągając najwyższą średnią ocen z wszystkich przedmiotów ogólnokształcących oraz przyrodniczych)

– Srebrną Statuetkę „Anny” otrzymała Patrycja Kaper

(Osiągając najwyższą średnią ocen z przedmiotów humanistycznych)

Serdecznie Gratulejemy! Warto podkreślić, iż obydwoje po raz drugi zostali laureatami nagrody.