Nauczyciele 2012/2013

NAUCZYCIELE
GIMNAZJUM im. Anny Jenke w Adamówce

rok szkolny 2012/2013

 

Zajęcia edukacyjne:

 

JĘZYK POLSKI :

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak – oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Elżbieta Szynal – oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego
mgr Ryszard Orzechowski

 

JĘZYK ANGIELSKI :

mgr Edyta Pokrywka
mgr Robert Łopuch

 

JĘZYK NIEMIECKI :

mgr Diana Miś – Bobko

 

MATEMATYKA :

mgr Katarzyna Rusinek – (w zastępstwie mgr Magdalena Gwóźdź)

mgr Krystyna Szcząchor

 

HISTORIA – EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE :

mgr Elżbieta Kuc

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

mgr Ryszard Orzechowski


GEOGRAFIA :

mgr Irena Wróbel 


BIOLOGIA :

mgr Ewelina Kłos


CHEMIA :

mgr Julia Kierepka oraz

mgr Ewelina Kłos


FIZYKA :

mgr Maria Kierepka


INFORMATYKA :

mgr Tomasz Brzyski


ZAJĘCIA TECHNICZNE :

lic. Bożena Łopuch


PLASTYKA :

mgr Danuta Połeć

MUZYKA :

mgr Marek Nykiel

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE :

lic. Ewa Kubrak grupy dziewcząt
mgr Artur Kyćgrupy chłopców
mgr Tomasz Brzyski

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak zajęcia sceniczno-teatralne

mgr Danuta Połeć – warsztaty plastyczne


RELIGIA :

ks. Artur Dyrda
ks. Tomasz Czech

 

PEDAGOG SZKOLNYZAJĘCIA REWALIDACYJNE I KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE :

mgr Małgorzata Pigan


Opieka wychowawcza:

 

Klasa Ia – mgr Elżbieta Szynal

Klasa Ib – mgr Elżbieta Kuc

Klasa Ic – mgr Tomasz Brzyski

Klasa IIa – lic. Ewa Kubrak

Klasa IIb – mgr Edyta Pokrywka

Klasa IIIa – mgr Katarzyna Rusinek ( w zastępstwie mgr Robert Łopuch)

Klasa IIIb – mgr Agnieszka Kierepka-Ładak