Nauczyciele 2013/2014

NAUCZYCIELE
GIMNAZJUM im. Anny Jenke w Adamówce

rok szkolny 2013/2014

 

Zajęcia edukacyjne:

 

JĘZYK POLSKI :

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak – oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Elżbieta Szynal – oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego
mgr Ryszard Orzechowski

 

JĘZYK ANGIELSKI :

mgr Edyta Pokrywka
mgr Robert Łopuch

 

JĘZYK NIEMIECKI :

mgr Diana Miś – Bobko

 

MATEMATYKA :

mgr Katarzyna Rusinek

mgr Magdalena Gwóźdź

mgr Krystyna Szcząchor

 

HISTORIA – EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE :

mgr Elżbieta Kuc

 

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

mgr Ryszard Orzechowski

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak


GEOGRAFIA :

mgr Irena Wróbel


BIOLOGIA :

mgr Ewelina Kłos – Kudłak


CHEMIA :

mgr Julia Kierepka

mgr Ewelina Kłos – Kudłak


FIZYKA :

mgr Maria Kierepka

mgr Magdalena Gwóźdź


INFORMATYKA :

mgr Tomasz Brzyski


ZAJĘCIA TECHNICZNE :

lic. Bożena Łopuch


PLASTYKA :

mgr Danuta Połeć

MUZYKA  i chór szkolny:

mgr Marek Nykiel

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE :

lic. Ewa Kubrak
mgr Artur Kyć
mgr Tomasz Brzyski

 

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak – zajęcia sceniczno-teatralne

mgr Danuta Połeć – warsztaty plastyczne

mgr Elżbieta Szynal – zajęcia sceniczno-teatralne


RELIGIA :

ks. mgr Artur Dyrda
ks. mgr Tomasz Czech

 

PEDAGOG SZKOLNY – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE :

mgr Małgorzata Pigan


Opieka wychowawcza:

 

Klasa Ia – mgr Ewelina Kłos – Kudłak

Klasa Ib – mgr Agnieszka Kierepka – Ładak

Klasa IIa – mgr Elżbieta Szynal

Klasa IIb – mgr Elżbieta Kuc

Klasa IIc – mgr Tomasz Brzyski

Klasa IIIa – lic. Ewa Kubrak

Klasa IIIb – mgr Edyta Pokrywka