NAUCZYCIELE GIMNAZJUM im. Anny Jenke w Adamówce rok szkolny 2014/2015

Zajęcia edukacyjne:

JĘZYK POLSKI :

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak – oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Elżbieta Szynal – oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego
mgr Ryszard Orzechowski

JĘZYK ANGIELSKI :

mgr Edyta Pokrywka
mgr Robert Łopuch

JĘZYK NIEMIECKI :

mgr Diana Miś – Bobko

MATEMATYKA :

mgr Katarzyna Rusinek

mgr Magdalena Gwóźdź

mgr Krystyna Szcząchor

HISTORIA – EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE :

mgr Elżbieta Kuc

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

mgr Ryszard Orzechowski

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak

GEOGRAFIA :

mgr Irena Wróbel

BIOLOGIA :

mgr Ewelina Kłos – Kudłak

CHEMIA :

mgr Julia Kierepka

mgr Ewelina Kłos – Kudłak

FIZYKA :

mgr Magdalena Gwóźdź

INFORMATYKA :

mgr Tomasz Brzyski

ZAJĘCIA TECHNICZNE :

lic. Bożena Łopuch

PLASTYKA :

mgr Danuta Połeć

MUZYKA  i chór szkolny:

lic. Marek Nykiel

WYCHOWANIE FIZYCZNE :

lic. Ewa Kubrak
mgr Artur Kyć

mgr Stanisław Pokrywka

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak – zajęcia sceniczno-teatralne

mgr Danuta Połeć – warsztaty plastyczne

mgr Elżbieta Szynal – zajęcia sceniczno-teatralne

lic. Marek Nykiel – zajęcia muzyczne

RELIGIA :

ks. mgr Artur Dyrda
ks. mgr Dariusz Główczyk

PEDAGOG SZKOLNY – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE :

mgr Małgorzata Pigan

NAUCZANIE INDYWIDUALNE i ZAJĘCIA REWALIDACYJNE:

mgr Agnieszka Działo

Opieka wychowawcza:

Klasa Ia – mgr Katarzyna Rusinek

Klasa Ib – mgr Robert Łopuch

Klasa IIa – mgr Ewelina Kłos-Kudłak

Klasa IIb – mgr Agnieszka Kierepka-Ładak

Klasa IIIa – mgr Elżbieta Szynal

Klasa IIIb – mgr Elżbieta Kuc
Klasa IIIc – mgr Edyta Pokrywka