NAUCZYCIELE GIMNAZJUM im. Anny Jenke w Adamówce rok szkolny 2016/2017

Zajęcia edukacyjne:

JĘZYK POLSKI :

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak – oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

mgr Elżbieta Szynal – oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne
mgr Ryszard Orzechowski

JĘZYK ANGIELSKI :

mgr Edyta Pokrywka
mgr Robert Łopuch

JĘZYK NIEMIECKI :

mgr Diana Miś – Bobko

MATEMATYKA :

mgr Katarzyna Rusinek ( w zastępstwie mgr Danuta Biedroń)

mgr Magdalena Gwóźdź

HISTORIA – EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA – WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE :

mgr Elżbieta Kuc

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE:

mgr Ryszard Orzechowski

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak

GEOGRAFIA :

mgr Irena Wróbel

BIOLOGIA :

mgr Ewelina Kłos – Kudłak

CHEMIA :

mgr Ewelina Kłos – Kudłak

FIZYKA :

mgr Magdalena Gwóźdź

INFORMATYKA :

mgr Tomasz Brzyski

ZAJĘCIA TECHNICZNE :

lic. Bożena Łopuch

PLASTYKA :

mgr Danuta Połeć

MUZYKA  – chór szkolny – zespół wokalno-instrumentalny:

lic. Marek Nykiel

WYCHOWANIE FIZYCZNE :

lic. Ewa Kubrak
mgr Artur Kyć

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE:

mgr Agnieszka Kierepka-Ładak – zajęcia sceniczno-teatralne

mgr Elżbieta Szynal – zajęcia sceniczno-teatralne

RELIGIA :

ks. mgr Krzysztof Zwoliński
ks. mgr Daniel Drążek

PEDAGOG SZKOLNY – ZAJĘCIA REWALIDACYJNE I KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE :

mgr Małgorzata Pigan

NAUCZANIE INDYWIDUALNE i ZAJĘCIA REWALIDACYJNE:

mgr Agnieszka Działo

Opieka wychowawcza:

Klasa Ia – mgr ELŻBIETA KUC

Klasa Ib – mgr AGNIESZKA KIEREPKA- ŁADAK

Klasa IIa – mgr MAGDALENA GWÓŹDŹ

Klasa IIb – mgr EDYTA POKRYWKA

Klasa IIIa – mgr MAŁGORZATA PIGAN

Klasa IIIb – mgr ROBERT ŁOPUCH