Podziękowanie

W imieniu klasy IIIa, chcielibyśmy podziękować Leśnictwu Pawłowa, panu wójtowi Gminy Adamówka – Edwardowi Jarmuziewiczowi, panu Janowi Syryło oraz anonimowym darczyńcom za możliwość zarobienia na wycieczkę, która odbyła się 16-18 czerwca 2014r. Każda z wykonanych prac dawała nam dużą satysfakcję i łączyła klasę. Wszyscy zgodnie uważamy, że była to najlepsza wycieczka, na której byliśmy. Z pewnością zawsze będziemy ją mile wspominać.