Program Powszechnej Nauki Pływania w naszej gminieDobiega końca kolejny etap programu „Powszechna nauka pływania”

realizowanego przez UMKS „Spartakus” w Adamówce

i współfinansowanego przez Urząd Gminy w Adamówce oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Uczestniczy w nim ponad 80 uczniów szkół podstawowych z naszej gminy.

 


Od początku trwania programu ponad 300 przedstawicieli dzieci i młodzieży z terenu Gminy Adamówka miało okazję wziąć udział w nieodpłatnych zajęciach nauki pływania prowadzonych w Pływalni Miejskiej „Oceanik” w Leżajsku pod okiem wykwalifikowanych instruktorów.

Efekty realizacji programu są już doskonale widoczne i w pełni zadowalające; zdecydowana większość młodych mieszkańców gminy aktywnie i systematycznie korzystająca z możliwości, jakie daje udział w Programie, zdobyła podstawowe umiejętności w zakresie pływania.

Pierwszy wniosek do Ministerstwa na kwotę 20 tys. zł. został złożony przez Urząd Gminy w Adamówce, zaś w latach 2010-2013 wnioski do MSiT składane były przez UMKS „Spartakus”.

W ciągu tych 3 lat Klub pozyskał na realizację programu nieodpłatnej nauki pływania dla dzieci i młodzieży dotację w wysokości 90 tys. zł ze środków MSiT oraz 27,5 tys. zł z budżetu Gminy, co pozwoliło zorganizować naszym podopiecznym nie tylko darmowe lekcje pływania, ale również zapewnić im nieodpłatny transport na zajęcia.

Dzięki Programowi i zaangażowanym w jego realizację osobom, młodzi mieszkańcy naszej gminy z powodzeniem samodzielnie radzą sobie z pokonywaniem kolejnych długości basenu i z podniesioną głową mogą stwierdzić, że „kompleks małej miejscowości” to problem, z którym właśnie dzięki takim inicjatywom potrafimy sobie bez trudności poradzić.

Uśmiechnięte i zadowolone twarze uczestników oraz wysoka frekwencja na zajęciach utwierdzają nas w przekonaniu, że zmierzamy w dobrym kierunku i że warto dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić naszym podopiecznym szansę udziału w Programie w kolejnych latach, o co Klub z całą pewnością będzie zabiegał.

W imieniu dzieci i młodzieży dziękujemy Wójtowi Gminy Adamówka oraz Radzie Gminy za konsekwentne wspieranie naszych działań.

                                                                             UMKS „Spartakus” w Adamówce