Program „Youngster – angielski twoją szansą” w naszym Gimnazjum

Ruszamy z programem „Youngster – angielski twoją szansą”.

Z przyjemnością informuję, że od najbliższego roku szkolnego w naszym Gimnazjum będziemy realizować program „Youngster – angielski twoją szansą” Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Do udziału w zajęciach rozwijających kompetencje językowe w zakresie posługiwania się językiem angielskim zgłosiło się 30 uczniów z klas drugich. Przez cały rok szkolny 2014/2015 uczniowie ci będą mieli szansę uczestniczyć w bezpłatnych dodatkowych lekcjach w wymiarze 2 lekcji tygodniowo i otrzymają darmowe podręczniki. W najbliższym czasie uczniowie wezmą udział w teście na platformie e-learningowej, po którego odbyciu możliwe będzie określenie dotychczasowego poziomu kompetencji ucznia i dokonanie podziału na 2 grupy zaawansowania.

Składamy gorące podziękowania panu Wójtowi Gminy Adamówka za umożliwienie nam uczestnictwa w  Programie poprzez częściowe finansowanie zajęć. Bez wsparcia  samorządu udział w Programie byłby niemożliwy.

Serdecznie dziękujemy!

Więcej informacji nt. programu i jego założeń na www.youngster.pl