Rada Rodziców 2010/2011

Rada Rodziców
Gimnazjum im. Anny Jenke
w roku szkolnym 2010/2011

Na pierwszym zebraniu 23 września 2010 r. Rodzice wybrali swoich przedstawicieli  w poszczególnych oddziałach oraz Radę Rodziców w następującym składzie:


Przewodniczący: Maria Buniowska (I b)

Zastępca:   Krzysztof Pokrywka  (I a)

Skarbnik:   Małgorzata Borek    (IIIb)
Sekretarz:    Helena Kyć           (II b)

Członkowie:  Józefa Brzyska      (IIIc)
               Bronisława Kędzior  (IIIa)
               Józef Pisarczyk      (II a)

Rada Rodziców podjęła uchwałę dotyczącą dobrowolnej składki pieniężnej.
Ustalono wpłaty w takiej wysokości, jak w roku poprzednim tj.
20 zł ( od jednego dziecka uczęszczającego do szkoły);
30 zł (dwoje i więcej dzieci uczęszczających do szkoły).