RADA RODZICÓW 2013/2014

RADA RODZICÓW

GIMNAZJUM IM. A. JENKE w ADAMÓWCE

w roku szkolnym 2013/2014

Na  zebraniu w dniu 19 września 2013 r. Rodzice wybrali swoich przedstawicieli  w poszczególnych oddziałach oraz Radę Rodziców na nową kadencję w następującym składzie:
  Barbara Połeć – klasa IIIb – Przewodnicząca
– Anna Kierepka – klasa IIIa – Zastępca
– Lucyna Luty  – klasa Ib – Sekretarz
– Teresa Mazurek – klasa IIb – Skarbnik
– Jan Książek – klasa Ia – Członek
– Jan Pokrywka – klasa IIc – Członek
– Artur Szpilka – klasa IIa – Członek

Rada Rodziców podjęła uchwałę dotyczącą dobrowolnej składki pieniężnej.

Ustalono wpłaty w takiej samej wysokości jak w roku poprzednim tj.

– 20 zł ( od jednego dziecka uczęszczającego do szkoły);

– 30 zł (dwoje i więcej dzieci uczęszczających do szkoły).