RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Rada Rodziców
Gimnazjum im. Anny Jenke
w roku szkolnym 2011/2012

Na pierwszym zebraniu 16 września 2011 r. Rodzice wybrali swoich przedstawicieli  w poszczególnych oddziałach oraz Radę Rodziców w następującym składzie:

Przewodniczący: Maria Buniowska (II b)

Zastępca:   Dorota Bilińska                (III c)

Skarbnik:   Małgorzata Szyszka          (IIIb)
Sekretarz:    Jacek Kierepka                 (Ia )

Członkowie:   Anna Tołpa                      ( I b)
                         Krzysztof Pokrywka      (IIa)
                        Józef Pisarczyk               (III a)

Rada Rodziców podjęła uchwałę dotyczącą dobrowolnej składki pieniężnej.
Ustalono wpłaty w takiej wysokości, jak w roku poprzednim tj.
– 20 zł ( od jednego dziecka uczęszczającego do szkoły);

– 30 zł (dwoje i więcej dzieci uczęszczających do szkoły).