Rada Rodziców w roku szkolnym 2014/2015

Na zebraniu w dniu 24 września br. Rodzice wybrali swoich przedstawicieli do Rady Rodziców  na nową kadencję w następującym składzie:

Przewodnicząca – Elżbieta Kierepka kl. I b

Zastępca – Małgorzata Kida – kl. Ia

Sekretarz – Ewa Krzeszowiec-Biały – kl. II b – od 1 grudnia 2014 r. Lucyna Luty

Skarbnik – Teresa Mazurek – kl. III b

Członkowie: Teresa Kosior – kl. III c

                       Jan Książek – kl. II a

                       Artur Szpilka – kl. III a

 

Rada Rodziców podjęła uchwałę dotyczącą dobrowolnej składki pieniężnej.
Ustalono wpłaty w takiej samej wysokości jak w roku poprzednim tj.
– 20 zł ( od jednego dziecka uczęszczającego do szkoły);

– 30 zł (dwoje i więcej dzieci uczęszczających do szkoły).