Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016

Na zebraniu w dniu 24 września br. Rodzice wybrali swoich przedstawicieli do Rady Rodziców  na nową kadencję w następującym składzie:

Przewodnicząca – Małgorzata Szyszka kl. II b

Zastępca – Bożena Szynal – kl. III a

Sekretarz – Lucyna Luty – kl. III b

Skarbnik – Teresa Pokrywka – kl. I b

Członkowie:  Andrzej Szlachta – kl. I a

                         Dariusz Łata – kl. II a

 

Rada Rodziców podjęła uchwałę dotyczącą dobrowolnej składki pieniężnej.
Ustalono wpłaty w takiej samej wysokości jak w roku poprzednim tj.
 
– 20 zł ( od jednego dziecka uczęszczającego do szkoły);

– 30 zł (dwoje i więcej dzieci uczęszczających do szkoły).