Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

 

Na zebraniu w dniu 22 września br. Rodzice wybrali swoich przedstawicieli do Rady Rodziców  na nową kadencję w następującym składzie:

Przewodnicząca – Elżbieta Kierepka  kl. III b

Zastępca – Agnieszka Nicowska – kl. II b

Sekretarz – Lidia Dyjak – kl. I a

Skarbnik – Zuzanna Kłos – kl. III a

Członkowie:  Marta Szlachta – kl. II a

                         Justyna Brzyska – kl. I b

Rada Rodziców podjęła uchwałę dotyczącą dobrowolnej składki pieniężnej.
Ustalono wpłaty w takiej samej wysokości jak w roku poprzednim tj.
 
– 20 zł ( od jednego dziecka uczęszczającego do szkoły);

– 30 zł (dwoje i więcej dzieci uczęszczających do szkoły).