RODZAJNIK – DER ARTIKEL

Rodzajniki w języku niemieckim występują tylko przed rzeczownikami i określają ich rodzaj, liczbę oraz przypadek. Rzeczownik może być użyty z rodzajnikiem określonym, nieokreślonym lub bez rodzajnika.

 

 

 

Rodzaj meski

(Maskulinum)

Rodzaj żeński

(Femininum)

Rodzaj nijaki

(Neutrum)

Liczba mnoga

Rodzajnik określony

Der bestimmte Artikel

 

der

 

die

 

das

 

die

Rodzajnik nieokreślony

Der unbestimmte Artikel

 

ein

 

eine

 

ein

 

Nie istnieje!

 

 

  1. Rodzajnik nieokreślony ( ein, eine, ein)

Tabela z odmianą rodzajnika nieokreślonego przez przypadki

 

Rodzaj męski

Maskulinum

Rodzaj żenski

Femininum

Rodzaj nijaki

Neutrum

Liczba mnoga

Plural

Nominativ

ein

eine

ein

Genetiv

eines

einer

eines

Dativ

einem

einer

einem

Akkusativ

einen

eine

ein

 

Rodzajnik nieokreślony poprzedza rzeczownik oznaczający osobę lub rzecz bliżej nieznaną, lub jedną z większej liczby osób czy rzeczy, o której nic bliżej nie wiemy.

 

Np. Hier  steht  ein Mann. (Tutaj stoi jakiś mężczyzna).

 

Rodzajnika nieokreślonego używamy również:

–  przed rzeczownikami o których mówimy pierwszy raz, o których nic bliżej nie wiemy.

np. Hier ist eine Lampe. Die Lampe ist neu.

 

– przed rzeczownikami, będącymi w zdaniu orzecznikami

np. Der BMW ist ein Auto.

Polen ist ein Land.

 

– przed rzeczownikami występującymi po wyrażeniu es gibt – jest, są, znajduje się.

Np. Hier gibt es ein Haus.

– często w porównianiach

np. Er spielt wie ein Spieler.

Pass Auf ! Rodzajnik nieokreślony nie występuje w liczbie mnogiej!

 

 

2. Rodzajnik określony (der, die, das)

Tabela z odmianą rodzajnika określonego przez przypadki

 

 

Rodzaj męski

Maskulinum

Rodzaj żenski

Femininum

Rodzaj nijaki

Neutrum

Liczba mnoga

Plural

Nominatiw

der

die

das

die

Genetiv

des

der

des

der

Dativ

dem

der

dem

den

Akkusativ

den

die

das

die

 

 

Rodzajnika określonego używamy:

–          gdy osoba lub przedmiot są znane, gdy była już wcześniej o nich mowa.

Np. Dort steht eine Lehrerin. Die Lehrerin ist sehr nett.

 

–          przed nazwami krajów i krain geograficznych w rodzaju męskim i żeńskim lub występującymi  tylko

w liczbie mnogiej.

Np. die Schweiz ,

die Ukraine,

der Irak,

die Türkei,

die Niederlande (l.mn.),

die Vereinigten Staaten (l.mn.)

 

–          przed nazwiskami, imionami, przed nazwami państw, miast, które poprzedza przymiotnik.

Np. Wir besuchen im Sommer das schönste Spanien.

 

–          przed nazwami gór, rzek i mórz

np. Die Elbe und der Rhein münden in die Nordsee.

Die Weichsel und die Oder sind die längsten Flüsse Polens.

–          przed rzeczownikami uważanymi za jedyne na świecie

np. die Sonne (słońce),

die Luft (powietrze),

der Mond (księzyc),

die Welt (świat),

 

3.   Opuszczanie rodzajnika

 

Rodzajnika nie używamy:

 

–          przed imionami i nazwiskami osób, przed nazwami części świata, krajów i miast.

Anna und Inge gehen ins Kino.

Griechenland liegt in Südeuropa.

–          przy rzeczownikach materiałowych bliżej nieokreślonych

np. Ich esse Brot und trinke Tee.

Er kauft Fleisch

( lecz: Das Brot ist nich frisch)

–          po określeniach jednostek ilości, miary, ciężaru.

Np. ich möchte 3 Liter Wasser kaufen, zwei Paar Schuhe

–          przy rzeczownikach z zaimkami

np. mein Bruder, unsere Schwester, an diesem Tag

–          niekiedy po przyimkach ( ohne, zu, nach , vor)

vor Weihnahten (przed Bożym Narodzeniem) ohne Arbeit ( bez pracy)

 

–          jeśli rzeczownik jest poprzedzony liczebnikiem głównym

Er hat vier Schwestern ( on ma cztery siostry)

 

–          przed nazwami zawodów, narodowości, funjcji

Ich bin Lehrer ( jestem nauczycielem),

Bist du Pole? ( jesteś Polakiem?)

 

–          przed rzeczownikami poprzedzonymi przydawką dopełniaczowa

Annas Schwester ( siostra Anny)

–          przed rzeczownikami poprzedzonymi przysłównikem : viel, wenig

Ich esse viel Fleisch und wenig Gemüse ( jem dużo mięsa i mało warzyw)