Są jeszcze wolne miejsca!

WYJAZD DO KINA


Są jeszcze wolne miejsca

na środowy wyjazd

do Rzeszowa na seans filmowy w kinie „Helios”

1920 Bitwa Warszawska 3D.


Osoby z klas I i II zainteresowane uczestnictwem

w wyjeździe mogą się wpisać na listę uczestników,

lecz nie później niż do 7-mej lekcji

w poniedziałek (17 października)!!


Wysokość składki: 28zł

Zachęcam do udziału! Naprawdę warto:)