SKŁAD RADY RODZICÓW

RADA RODZICÓW

GIMNAZJUM IM. A. JENKE w ADAMÓWCE

w roku szkolnym 2012/2013

Na  zebraniu w dniu 20 września 2012 r. Rodzice wybrali swoich przedstawicieli  w poszczególnych oddziałach oraz Radę Rodziców w następującym składzie:

Przewodniczący: Maria Buniowska  (III b)

Zastępca:   Krzysztof Pokrywka       (III c)

Skarbnik:   Małgorzata Szyszka       (II a)
Sekretarz:  Katarzyna Augustyn      (I c )

Członkowie:   Teresa Mazurek          (I b)
                          Zdzisław Sęk               (I a)
                          Lucjan Filist                 (II b)

Rada Rodziców podjęła uchwałę dotyczącą dobrowolnej składki pieniężnej.
Ustalono wpłaty w takiej wysokości, jak w roku poprzednim tj.
– 20 zł ( od jednego dziecka uczęszczającego do szkoły);

– 30 zł (dwoje i więcej dzieci uczęszczających do szkoły).