Sprawozdanie ze spotkania SKC w dniu 20.11.2015 r.

Na spotkanie SKC w dniu 20.11.2015 r. przybyło 18 członków. Celem spotkania było wybranie samorządu SKC.

Drogą głosowania przewodniczącą została Katarzyna Zwolińska, natomiast zastępcą Nina Siry. Klaudię Kierepka ogłoszono sekretarzem, a Marlenę Działo skarbnikiem.