Szkolny konkurs historyczny

O G Ł O S Z E N I E   !!


Dnia 8 kwietnia (poniedziałek) na 7 lekcji


o godz. 13.20 odbędzie się Szkolny Konkurs


Historyczny o starożytności.


Udział mogą brać uczniowie z klas 1-3.


Czas trwania testu – 45 minut.


Dla najlepszych przewidziane są nagrody.


Więcej informacji u p. Elżbiety Kuc.


Serdecznie zapraszamy !!!