Ważne informacje dla Rodziców i Uczniów !

DARMOWE PODRĘCZNIKI

DLA UCZNIÓW KLAS I GIMNAZJUM !

     Z przyjemnością informujemy rodziców i uczniów, że począwszy od roku szkolnego 2015/2016 uczniowie klas I gimnazjum otrzymają darmowe podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe zakupione przez szkołę ze środków rządowej dotacji celowej na zakup podręczników i innych materiałów edukacyjnych. Każdy uczeń klasy I gimnazjum otrzyma we wrześniu 2015 r. darmowy zestaw podręczników w szkole. Będą to podręczniki dostosowane do wieloletniego użytku, co oznacza, że przez 3 kolejne lata uczniowie będą korzystać z tego samego podręcznika, a na koniec roku szkolnego uczeń będzie obowiązany oddać podręcznik do biblioteki szkolnej.

Natomiast w klasach II i III gimnazjum nabywanie podręczników pozostanie na dotychczasowych zasadach, co oznacza, że rodzice będą musieli sfinansować we własnym zakresie podręczniki umieszczone w Szkolnych Zestawach Podręczników i obowiązujące w roku szkolnym 2015/2016 w klasie drugiej i trzeciej.

Szkolne Zestawy Podręczników dla wszystkich klas zostały umieszczone w menu głównym, także w menu Dla Rodzica w zakładce zatytułowanej : podręczniki.