Wieczór kolęd i pastorałek z uczestnikami projektu „Równać Szanse”