WIOSENNY KONKURS

W szkole jak w parku,

czyli zapraszamy na wiosenny konkurs !

 

Już niedługo definitywny koniec zimy i rozpocznie się kalendarzowa wiosna. Dlatego zapraszamy całą społeczność szkolną  do wzięcia udzialu w nietypowym konkursie na projekt zagospodarowania ( ukwiecenia) użytków zielonych położonych na obiekcie naszego gimnazjum. Każdy może mieć swój własny pomysł na stworzenie u nas zielonej krainy, a miejsc i przestrzeni do zagospodarowania nie brakuje. Zapraszamy wszystkich: uczniów , rodziców i nauczycieli do realizacji swoich pomysłów i wizji…

Szczegółowy regulamin konkursu na następnej stronie.

 

 

Regulamin

Konkursu „W szkole jak w parku”

na projekt zagospodarowania użytków zielonych

położonych na terenie Gimnazjum im. A. Jenke w Adamówce

 

 

1.Organizatorem konkursu jest dyrektor Gimnazjum im. A. Jenke w Adamówce.

2.Celem konkursu jest opracowanie projektu zagospodarowania terenów zielonych, znajdujących się na obiekcie gimnazjum tj. wokół budynku szkoły, pomiędzy halą sportową i budynkiem szkoły, wokół boisk sportowych, na trawnikach i w ciągu dróg dojazdowych do szkoły oraz chodników.

3. Autorski projekt może zawierać dokładne plany nasadzenia kwiatów, roślin ozdobnych, krzewów, drzew i proponować kompleksowe rozwiązania.

4. W projekcie można przewidzieć również usytuowanie takich elementów jak:

klomby kwiatowe, altanki, ławy i inne rozwiązania kompozycyjne.

5. Projekt winien być wieloletnim planem „ukwiecenia” i zagospodarowania terenów zielonych położonych na obiekcie gimnazjum.

6. Konkurs nie ma charakteru komercyjnego i nie może być traktowany jako oferta przetargowa.

7. Konkurs jest adresowany przede wszystkim do szeroko rozumianej społeczności szkolnej tj. uczniów, rodziców, nauczycieli, wszystkich osób związanych bądź współpracujących  ze szkołą.

8. Autorem projektu może być jedna osoba lub dowolny zespół autorów, np.: uczeń, rodzic i nauczyciel. Szczególnie ciekawe mogłoby być poznanie pomysłów poszczególnych podmiotów szkolnych.

9. Projekt powinien mieć formę pisemnego opracowania. Może zawierać ogólne rozwiązania koncepcyjne, ale też elementy graficzne, wizualizacje czy nawet kosztorys poszczególnych działań…

10. Oferty konkursowe można składać w sekretariacie gimnazjum do dnia 30 kwietnia 2013 r.

11. Najciekawszy projekt wybierze komisja powołana przez dyrektora gimnazjum, a autor/autorzy otrzymają cenne nagrody.

12. Wybrany projekt będzie systematycznie realizowany w praktyce.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych i tych, którym podoba się powyższa idea do udziału w konkursie. Bezpośrednie otoczenie naszej szkoły może stać się „zieloną krainą” i sprzyjać procesom edukacyjnym w sposób niepowtarzalny i w bliskości z naturą.

Dyrektor Gimnazjum im. A. Jenke w Adamówce