WŁADZE KLUBU

Władze

Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego

„Spartakus”

Zarząd Klubu:

Prezes Klubu: Ewa Kubrak

Sekretarz: Artur Kyć

Skarbnik: Józef Połeć

Członkowie: Wiesław Borek, Stanisław Pokrywka

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Ryszard Orzechowski

Sekretarz: Tomasz Brzyski

Członkowie: Adam Brzyski, Józef Popik, Dariusz Urbanik