Wycieczka do Biblioteki Pedagogicznej w Przeworsku na lekcję biblioteczną.

Uczniowie klas trzecich w dniu 30 maja wybrali się na wycieczkę do Przeworskiej Biblioteki Pedagogicznej, która przygotowała dla nich lekcję biblioteczną. Po dotarciu na miejsce pracownik biblioteki oprowadził uczniów po bibliotece i czytelni zapoznając ich z księgozrbiorem i zasadami wyporzyczania książek. Następnie uczniowie uczyli się korzystać z komputera przy poszukiwaniu i zamawianiu wybranej przez siebie książki. Atmosfera podczas tego spotaknia była bardzo przyjemna, przcownicy biblioteki bardzo mili i pomocni oraz chętni do udzielenia informacji. Uczniowie opuścili bibliotekę bogatsi o nowe doświadczenie oraz wiedzę względem korzystania z księgozbioru komputerowego co może im się przydać już niebawem.

Następnie uczniowie udali się do Jarosławia, by zwiedzić Kamienicę Orsettich i poznać historię ziem wschodnich z XVII i XVIII wieku.

Po lekcji bibliotecznej w Przeworsku i lekcji historycznej w Jarosławiu wszyscy udali się na lody i zapiekanki.

galeria