Wykaz zajęć dodatkowych (pozalekcyjnych) dla uczniów w roku szkolnym 2014/2015 realizowanych przez nauczycieli od 01 września 2014 r.

Zajęcia dodatkowe I semestr