Wywiadówka szkolna !

Zebranie z Rodzicami!

Serdecznie zapraszamy wszystkich rodziców na „wywiadówkę” szkolną, która odbędzie się 21 stycznia br. ( w czwartek ) o godz. 15.30. W trakcie spotkań wychowawcy klas podsumują I semestr nauki w bieżącym roku szkolnym oraz przekażą rodzicom wykaz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.

 Dla Rodziców uczniów klas III „wywiadówka” rozpocznie się  w stołówce szkolnej od spotkania z przedstawicielami Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Leżajsku oraz dyrektorem szkoły, który przedstawi informację dotyczącą organizacji i przebiegu egzaminu gimnazjalnego.

Serdecznie Zapraszamy!