„Wywiadówka” szkolna !

ZAPROSZENIE NA ZEBRANIE Z RODZICAMI!

Serdecznie zapraszamy Rodziców na zebranie z wychowawcami klas, które odbędzie się 17 stycznia br. szkolnego (wtorek) o godz. 16.00 w budynku szkoły. W trakcie zebrania rodzice otrzymają wykaz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych otrzymanych przez uczniów na zakończenie I semestru.