„Z fizyką na wakacjach” – konkurs

Serdecznie zapraszamy uczniów naszego gimnazjum do udziału w konkursie fizycznym   pt. „Z FIZYKĄ NA WAKACJACH”.                                                                                                         Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowania pięknem przyrody, pobudzenie do naukowo-artystycznego spojrzenia na zjawiska wokół nas,  ukazanie zjawisk fizycznych     w sposób interesujący, estetyczny i zrozumiały.                                                                     Konkurs podzielony jest na dwie kategorie:
I – FOTOGRAFIA ( LUB SERIA ZDJĘĆ )
I – PLAKAT
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie pracy konkursowej, składającej się z dwóch elementów:
1 element – to zdjęcie ( seria zdjęć ) lub plakat obrazujące dowolne zjawisko fizyczne. Sposób jego zobrazowania musi być przejrzysty i estetyczny.
2 element – to opis zjawiska przedstawionego na zdjęciu lub plakacie. Opis powinien      w sposób zrozumiały wyjaśniać dane zjawisko.
Oba elementy muszą być własnym dziełem uczestnika Konkursu.Praca powinna posiadać tytuł.                                                                                                                                   Przy ocenie prac pod uwagę brane będą:
– oryginalność pomysłu zdjęć i plakatów
– opis zjawisk fizycznych przedstawionych na zdjęciu lub plakacie, również pod względem merytorycznym
– strona artystyczna zdjęcia lub plakatu
– rzetelność, staranność, estetyka.                                                                                         Uczniowie wykonują swoje prace podczas wakacji i dostarczają je do dnia 30 września 2015r. nauczycielowi fizyki p. M. Gwóźdź. Spośród zgłoszonych prac, w obu kategoriach zostaną wyłonione pierwsze miejsca. Dodatkowo będą przyznane wyróżnienia. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody i dyplomy.

DO UDZIAŁU W KONKURSIE SERDECZNIE ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ UCZNIÓW PRZYSZŁYCH KLAS PIERWSZYCH NASZEGO GIMNAZJUM !!!

POWODZENIA ORAZ ZASKAKUJĄCYCH WRAŻEŃ

PODCZAS OBSERWACJI ZJAWISK FIZYCZNYCH!!!!!!!!!!