Zbiórka darów dla powodzian.

 ZBIÓRKA DARÓW DLA POWODZIAN!!!

 

Szkolne Koło „Caritas” przy Gimnazjum im. Anny Jenke w Adamówce, solidaryzując się z osobami dotkniętymi kataklizmem powodzi w Polsce, prowadzi w dniach 26 – 28.05.2010 r. zbiórkę pieniędzy oraz najpotrzebniejszych rzeczy:żywności o przedłużonym terminie ważności, wody pitnej, środków czystości, środków higienicznych, odzieży. Potrzebne są również łopaty, buty gumowe, koce,śpiwory, materace. Zebrane dary zostaną przekazane osobom najbardziej dotkniętym powodzią. Pieniądze będą zbierały wolontariuszki ze SKC, natomiast dary proszę przynosić do pokoju pedagoga szkolnego.

                                                                                                                                      Opiekun SKC: Małgorzata Pigan