Zbiórka darów dla powodzian.

Zbiórka darów dla powodzian

 

 

Szkolne Koło Caritas

 

 

Solidaryzując się z osobami dotkniętymi kataklizmem powodzi w Polsce

SKC prowadzi w Gimnazjum  im. Anny Jenke w  dniach 26-28.05.2010r.

zbiórkę  pieniędzy oraz najpotrzebniejszych rzeczy: żywności o

przedłużonym terminie ważności, wody pitnej, środków czystości,

środków higienicznych, odzieży. Potrzebne są również łopaty, buty

gumowe, koce, śpiwory, materace. Zebrane dary zostaną przekazane

osobom najbardziej dotkniętym powodzią.

Pieniądze będą zbierały wolontariuszki ze SKC natomiast dary proszę przynosić do pokoju pedagoga szkolnego.

 

                                                                                               Opiekun SKC Małgorzata Pigan