ZEBRANIE DLA RODZICÓW

Serdecznie zapraszamy Rodziców wszystkich uczniów

na pierwsze w br. szkolnym zebranie organizacyjne, które odbędzie się 16 września (piątek) o godz.15.30.

Zebranie rozpocznie się od spotkania Rodziców z dyrektorem szkoły w Sali gimnastycznej. W trakcie zebrania przekażemy Państwu najważniejsze informacje dotyczące nowej formuły egzaminu gimnazjalnego np. dotyczące obowiązku dokonania wyboru języka obcego zdawanego przez uczniów klas III na egzaminie. W trakcie spotkań z wychowawcami klas rodzice zostaną zapoznani ze Statutem Szkoły, systemem oceniania i innymi regulaminami oraz dokonają wyboru swoich przedstawicieli do rad oddziałowych i Rady Rodziców.

ZAPRASZAMY!