ZEBRANIE RODZICÓW

Zapraszamy Rodziców

na zebranie, które odbędzie się 11 lutego ( we wtorek) o godz. 15.00. Spotkanie rozpocznie się w stołówce szkolnej dla ogółu rodziców, gdzie Pani psycholog Anna Sibiga wygłosi prelekcję nt.” Budowanie pozytywnych relacji z dzieckiem”, następnie Rodzice spotkają się z wychowawcami i otrzymają wykaz śródrocznych ocen klasyfikacyjnych.

Serdecznie Zapraszamy