Zebranie z rodzicami!

Zapraszamy Rodziców na zebranie!

Serdecznie zapraszamy Rodziców na inaugurujące nowy rok szkolny zebranie, które odbędzie się 24 września (czwartek) o godz. 15.30.

Zebranie rozpocznie się od ogólnego spotkania w stołówce szkolnej, w trakcie którego przedstawiona zostanie koncepcja pracy szkoły, prelekcja dotycząca stosowania tzw. środków psychoaktywnych oraz prezentacja poświęcona korzystaniu z bezpiecznego internetu. Ponadto, Rodzice zostaną zapoznani ze statutem szkoły oraz wewnątrzszkolnym systemem oceniania i dokonają wyboru Rady Rodziców na nową kadencję.

ZAPRASZAMY !